Wat kleurt jouw communicatie en waar krijg je energie van?

De Energy Drives® drijfverenscan: inzicht voor verandering.

Jouw stijl van communiceren wordt grotendeels bepaald door jouw persoonlijke kleur, gebaseerd op drijfveren en overtuigingen. Inzicht in jouw kleurenpalet maakt duidelijk welke communicatiestijl je hanteert. Als je deze wilt gebruiken of juist veranderen dan lukt dit alleen als je je diepere waarden weet aan te spreken.

Met Energy Drives® brengen wij in beeld wat jou ten diepste drijft: jouw persoonlijke drijfveren. Met Energy Drives® maken wij inzichtelijk of je jouw gedrag laat leiden door de omgeving of door de ‘bril’ waarmee naar de omgeving gekeken wordt. Energy Drives® is ideaal bij communicatie, zelfinzicht- en persoonlijke ontwikkeltrajecten, teambuilding of positioneringstrajecten. Energy Drives® meet de volgende aspecten:

  • Welke lenskleuren je primair open hebt staan.
  • Waar je energie van krijgt of energie op verliest.
  • Welke drijfveren bepalend/sturend zijn voor gedrag 
  • Een eigen uniek taalpatroon per kleur

Het resultaat: drijfveren herkennen

Gedrag is wat we zien van elkaar, maar wat zit eronder?

Drijfveren verklaren voor een groot deel waarom je bepaald gedrag vertoont. Drijfveren zijn vertaald in denkpatronen die verklaren hóe mensen denken en niet wát ze denken.

Met de Energy Drives-scan ben je in staat deze denkpatronen in kaart te brengen. Denkpatronen die zich ontwikkelen binnen mensen, groepen en organisaties. Patronen die elkaar aanvullen, of soms ook conflicteren. Iedereen kijkt door zijn/haar eigen bril.

Inzicht in deze dynamiek, maakt dat je een krachtig gereedschap in handen hebt voor succesvolle communicatie.

Wat is uniek aan Energy Drives®?

Energy Drives® is uniek omdat in de uitslag van de scan niet alleen aangeven wordt wat de primaire denkpatronen zijn, maar ook wat binnen dat denkpatroon leidend is. Deze nuancering is onderscheidend, omdat andere aanbieders wel de denkpatronen inzichtelijk maken, maar daarbij niet aangeven hoe dit is opgebouwd. Daarnaast is Energy Drives®:

  • oordeelsvrij: er is niets goed of fout;
  • genuanceerd doordat aspecten benoemd worden per kleur. Deze genuanceerdheid voorkomt
    'etikettenpakketten' en zorgt voor kwaliteit en diepgang in de bespreking;
  • herkenbaar voor en door iedere kandidaat, er wordt niet 'getoetst' aan een groep;
  • eenvoudig in te vullen in eigen tijd (circa 30 - 45 minuten)

Voor wie is Energy Drives® ideaal?

Energy Drives® is ideaal bij zelfinzicht- en ontwikkeltrajecten. Energy Drives® geeft antwoord op vragen als: Waar ligt mijn kracht? Waar krijg ik energie van? En waar loop ik op leeg? Hoe verbeter ik mijn communicatie? Allemaal belangrijke vragen, die nu eens niet gaan over competenties of gedrag. Over goed of fout. Dit zijn vragen die gaan over je diepste drijfveren. Wat wil je echt? Doe je wat je echt wilt? Daar ligt de kiem voor bezieling en werkplezier. Voor talentontwikkeling en succes. Voor een betere communicatie met je collega’s, klanten en (persoonlijke) relaties.

Energy Drives® is ook ideaal bij teambuilding of positioneringstrajecten. Herken je soms ook het gevoel dat de bevlogenheid mist? Dat jouw team stilstaat in plaats van groeit? Dat je het moeilijk vindt je bedrijf te presenteren? Samen brengen wij hier verandering in. Met een krachtige scan die een genuanceerd inzicht geeft in de drijfveren van personen, teams en organisaties. Geen standaard test met een standaard rapportage. Wel een rijke bron van informatie met tal van aanknopingspunten om bevlogenheid bij mensen en energie in organisaties te creëren.

Meer weten over het effect van Energy Drives®? Maak een afspraak. Want wij communiceren graag persoonlijk.