Hoe je de gunfactor verhoogt!

Verhoog de gunfactor door communicatie

De gunfactor?

De gunfactor wordt veelal beschreven als ‘het geheel aan persoonlijke omstandigheden die maken dat een ander jou iets gunt’.

Dat klinkt als iets ondefinieerbaars waarvan je zou kunnen denken dat je er niets aan kunt doen. Niets is minder waar!

Hoe je dat doet? Door je te verdiepen in je klant en door jouw communicatie op hem of haar af te stemmen. Zodat je als het ware op dezelfde golflengte komt. In dit artikel geven we een zestal tips waarmee je dit kunt bereiken.

Contact op dezelfde golflengte

Als er een goed contact is tussen twee mensen dan passen de verbale en non-verbale communicatie zich aan elkaar aan. Kijk maar eens om je heen in een restaurant. Je pikt ze er zo uit, de stellen die genieten van het samenzijn en zij die elkaar niets meer te melden hebben of van mening verschillen.

Wat je kunt zien bij de stellen die goed contact hebben, is dat mimiek en gebaren zich op elkaar afstemmen. Let maar eens op de houding van armen en benen. Als je kon meeluisteren, dan zou je bovendien merken dat de woordkeus, zinswendingen, spreeksnelheid, ademritme en volume op elkaar aangepast zijn.​

Wat hebben we daaraan?

Onderzoek wijst uit dat mensen de neiging hebben elkaar positief te waarderen, elkaar eerder te vertrouwen en het onderwerp van gesprek minder kritisch te nemen.

In een gesprek met een klant is het dus heel belangrijk dat er een hoge mate van vertrouwen is. Hoe beter de communicatie, des te beter het vertrouwen en hoe hoger de gunfactor!

De volgende gesprekstechnieken gaan jou helpen!

Matchen

Communicatie wordt voor meer dan de helft bepaald door het non-verbale gedrag, gevolgd door de stem en dan pas door de woorden die je gebruikt. Het is dus zaak om jouw non-verbale gedrag op de ander af te stemmen. Dat doe je door de houding van de ander te spiegelen. Vervolgens stem je jouw stemgebruik (ritme, snelheid, toonhoogte, volume, etc.) op de ander af. Daarna kun je nog jouw woordkeuze matchen met die ander.

Doe dit subtiel en geleidelijk. Als de ander het gevoel krijgt dat je hem na-aapt, dan is het gedaan.

Mismatchen

Soms wil je in het gesprek een stap terugnemen zodat je even kunt nadenken. Dan kun je bijvoorbeeld het oogcontact verbreken, op je horloge kijken of een andere houding aannemen, harder gaan praten of een andere woordkeus gaan gebruiken. Je verbreekt dus bewust even de afstemming.

Ook voor het switchen van onderwerp of het beëindigen van het gesprek is mismatchen een handige techniek.

Backtracken

Backtracken is het herhalen of samenvatten van de verwoording van de ander. Je let daarbij op sleutelwoorden en tonaliteit. Nog effectiever is het als je ook nog de non-verbale component van de ander kunt herhalen. Je herhaalt het sleutelwoord op dezelfde toonhoogte en maakt daarbij dezelfde gebaren als de spreker.

Ook hier geldt: pas dit toe met mate anders is de kans groot dat je het contact verliest.

Sorting by other / sorting by self

Bij sorting by other richt je je bewust en volledig op de klant. Je past je gedrag aan op wat op dat moment belangrijk voor hem of haar is. Je sluit aan bij de beleving van de klant.

Kortom, als de klant een probleem heeft, dan voelt dat als een probleem van jou! Heeft de klant slapeloze nachten, dan voel je bij wijze van spreken ook een gebrek aan energie!

Het tegenovergestelde is sorting by self: communiceren vanuit jouw eigen beeld van de wereld. Je richt je op de dingen die voor jou belangrijk zijn, zodat jij zelf je doelen behaalt.

Kortom, als jij de oplossing voor alle problemen denkt te hebben, dan ga je ervan uit dat de klant zich ook geen zorgen maakt.

In beide extreme vormen is communicatie niet mogelijk. In de eerste situatie heb je maximaal contact met de ander maar geen contact meer met jezelf, in de tweede situatie is er maximaal contact met jezelf maar geen contact met de ander.

Het is dus zaak om gedurende het gesprek tekens te variëren tussen beide uitersten van de schaal, zodat je optimaal kunt aansluiten op de beleving van de klant en even later kunt ervaren hoe jij dat zelf beleeft.

Leiden en volgen

Volgen’ wil zeggen dat je meegaat met de ander. Je houdt gelijke tred in de afstemming met de klant. Ga je te snel of te langzaam, dan raak je het contact kwijt. Dus als de klant uitweidt over zijn persoonlijke resultaten op de golfbaan, dan ga je mee in het gesprek!

Zodra het contact eenmaal goed genoeg is kun je merken aan het gedrag van de klant dat hij jou gaat spiegelen. Een kwestie van goed waarnemen dus. Op zo’n moment kun jij op jouw beurt de leiding nemen en het gesprek een andere kant op leiden. Je neemt de klant mee in jouw verhaal. Je wilt tenslotte jouw oplossing voor zijn probleem bespreken!


Zou je ons willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hiernaast of hieronder (mobiel) voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: