Communiceren leer je niet uit een boek!

Communiceren kun je leren! Er zijn boeken over volgeschreven. Aan de theorie ontbreekt het dus niet. Maar de praktijk is weerbarstiger. Dan blijkt dat het maar gedeeltelijk gaat om WAT je zegt. Je merkt dat het ook gaat om WIE het zegt en HOE hij of zij het zegt.

Kortom, jij als persoon maakt voor een belangrijk deel uit hoe de boodschap overkomt. De wetenschap heeft het zelfs over dat meer dan 90% van de communicatie wordt bepaald uit non-verbaal (jouw houding) en tone-of-voice (jouw manier van spreken). Dan blijft er hooguit 10% over voor de inhoud!

In onze training ligt daarom een belangrijke focus op 'Mindset' (jouw houding) en aanpassing van jouw spreekstijl aan de ander. Vandaar dat er naast theorie in onze trainingen, veel aandacht wordt besteed aan oefenen in de praktijk. Onze aanpak is erop gebaseerd dat je de theorie bestudeert wanneer dat het beste uitkomt. En zodra jij de theorie beheerst ga je het geleerde oefenen op een praktijkdag.

Onze trainingen:

MINDSET: De plek waar jouw communicatie begint

Communiceer!